+48731492016 hello@sociends.pl

Współcześnie każdy z Was widzi duże zmiany w polityce dotyczących zbierania danych i możliwości ich analizowania. Wdrożenie Google Analytics 4 dla lepszej analityki, szczególnie w e-commerce, staje się koniecznością. Należy to zrobić jak najwcześniej i zacząć zbierać dane do tego narzędzia. Google Universal już niedługo bowiem przejdzie do historii. 

Wiedziała o tym marka Decor System i postanowiła wdrożyć Google Analytics 4 w swoich sklepach internetowych, w tym na rynku niemieckim. Analityka w tego rodzaju sklepach odgrywa kluczową rolę, gdyż umożliwia dalsze dostosowywanie oferty i witryn do użytkowników. 

Decor System to marka, która jest liderem w branży wykończenia wnętrz. W ofercie znaleźć można sztukaterię wewnętrzną i zewnętrzną, a także wiele dodatków i produktów komplementarnych. Posiada sklepy internetowe zarówno w Polsce, jak w Niemczech. 

Jakie mieliśmy zadanie? 

Naszym zadaniem było doprowadzenie do porządku analityki w sklepach internetowych marki. Wyzwania dotyczyły wyselekcjonowania najważniejszych mierników, sposobów ich mierzenia, a następnie doboru sposobu prezentacji wyników. Zmiany obejmowały przejście we wszystkich sklepach z Google Analytics Universal na Google Analytics 4. 

Wdrożenie miało miejsce na platformie SaaS Selly.pl. Zmiany chcieliśmy przeprowadzić jak najprędzej, aby zwiększyć ilość i jakość danych. Odpowiedni proces analityczny był potrzebny, aby podejmować lepsze decyzje względem oferty. 

Krótko o współpracy – Etapy wdrożenia Google Analytics 4 do e-sklepów

Przed wdrożeniem Google Analytics 4 we wspomnianych sklepach internetowych zaplanowaliśmy autorski proces. Dzięki temu całość przebiegła stosunkowo szybko, lecz wszystko dzięki profesjonalizmowi, jaki reprezentowała firma od samego początku. 

 1. Rozmowy dotyczące potrzeb biznesowych w zakresie pozyskiwania danych i warsztat w tym zakresie 

Pierwszym etapem było przedstawienie klientowi narzędzia i korzyści, jakie przyniesie jego wdrożenie. Wymiana wiedzy w takich sytuacjach to podstawa, która pozwala budować solidne fundamenty. Rozmawialiśmy o sposobie zbierania danych, różnicach w nowym i starym podejściu, a także przydatnych metrykach. 

Podczas naszych warsztatów wybraliśmy ważne z punktu widzenia sklepów internetowych metryki. Dowiedzieliśmy się, jakie dane przydadzą się w firmie, aby skutecznie podejmować decyzje o doborze kanałów marketingowych i oferty. 

Połączyliśmy wiedzę zespołu w firmie z naszą wiedzą analityczną tworząc pewnego rodzaju szkic wszystkich założeń analitycznych i procesu, jaki ma stać za wprowadzeniem Google Analytics 4. 

Należy pamiętać, że temat analityki jest o wiele bardziej rozległy niż to jedno narzędzie. Podeszliśmy do procesu profesjonalnie doradzając nie tylko we wdrożeniu, lecz organizacji danych. Wszystko w taki sposób, by stworzyć “jedno źródło” zamiast “wielu silosów danych”.

 1. Audyt analityczny i plan pomiaru 

Kolejnym etapem był audyt analityczny. Sprawdziliśmy dokładnie, co obecnie zbiera marka, jak wykorzystuje dane, a także przy wykorzystaniu jakich narzędzi to robi. Dzięki temu zweryfikowaliśmy poprzednie założenia ze stanem obecnym i mogliśmy wyciągnąć wnioski do wdrożenia nowego procesu analitycznego. 

Zaproponowaliśmy konkretne cele do osiągnięcia w analityce z pomocą narzędzia Google Analytics 4, a także metryki, które mają sens w przypadku pomiaru skuteczności działań marketingowych, np. atrybucja do kanału przy zakupie konkretnego produktu. 

 1. Skonstruowanie planu wdrożenia 

Google Analytics 4 opiera się na zdarzeniach, które należy odpowiednio wdrożyć. Zapewnia dużą elastyczność ale jednocześnie jest wyzwaniem dla osób niedoświadczonych w jego konfiguracji. W naszym przypadku dokładnie się przygotowaliśmy. Wdrożenie przy wykorzystaniu platformy SaaS Selly okazało się łatwiejsze niż w przypadku dedykowanego sklepu internetowego, gdyż pewna część zdarzeń została zaciągnięta do narzędzia automatycznie. 

Plan wdrożenia w pigułce 

Badanie & planowanie 

 • Identyfikacja potrzeb w zakresie mierzenia danych 
 • Zebranie założeń analitycznych 
 • Audyt obecnych rozwiązań analitycznych (GA UA, GTM) 
 • Zbadanie możliwości platformy w zakresie wdrożenia GA4 i zdarzeń e-commerce
 • Uzyskanie niezbędnych dostępów 
 • Zweryfikowanie jakości kont 
 • Ustalenie docelowego modelu 
 • Określenie ram czasowych wdrożenia 

Modelowanie 

 • Określenie ram pomiaru i sposobów raportowania 
 • Stworzenie listy potrzebnych wskaźników przy wdrożeniu 
 • Opisanie procesu analitycznego na potrzeby wdrożenia widoków niestandardowych 
 • Opracowanie planu wdrożenia w kolejności 

Wdrożenie 

 • Wdrożenie niezbędnych tagów i innych elementów w GTM 
 • Wdrożenie GTM 
 • Wdrożenie GA4 na platformie Selly.pl 
 • Konfiguracja Google Analytics 4 
 • Przedstawienie narzędzia zespołowi marketingowemu w firmie 
 • Stworzenie dokumentacji (wideo instruktażowego) 
 • Przeszkolenie pracowników w firmie z wykorzystania GA4

Analizowanie 

 • Przećwiczenie nowego procesu analitycznego 
 • Przećwiczenie docelowego modelu zbierania danych z zarządem 
 • Ustawienie zadań związanych z powtarzalnym procesem analitycznym i wyciąganiem wniosków 

 1. Wdrożenie kodów GA4 do sklepu internetowego na platformie SaaS

Gdy już uzyskaliśmy wszystkie niezbędne dostępy, wdrożyliśmy kody Google Analytics 4 do analityki w panelu platformy, na której marka prowadzi sklepy. Dzięki temu zdarzenia, w tym e-commerce, powinny zaciągać się automatycznie do panelu GA4. 

 1. Konfiguracja Google Analytics 4 + eksploracji niestandardowych 

Przechodząc do samego Google Analytics 4, przeprowadziliśmy kompleksową konfigurację według określonych wcześniej założeń. Upewniliśmy się w kwestii jakości otrzymywanych danych, a także wprowadziliśmy indywidualne widoki (Eksploracje) dla pracowników firmy. 

Połączyliśmy również Google Analytics 4 z innymi systemami reklamowymi, aby lepiej skompletować dane, np. z: Google Search Console, Google Ads, Google Merchants. 

Wykonaliśmy podstawowe wykluczenia i włączyliśmy preferowane opcje. 

 1. Konfiguracja Tagów w Google Tag Manager

Następnie przeprowadziliśmy implementację tagów do Google Tag Managera, aby przełączyć się finalnie na niego. Pomogliśmy jednocześnie marce wdrożyć do Google Analytics więcej tagów, w tym nie tylko te związane z Google Analytics 4 i Google Analytics Universal. 

 1. Tworzenie raportów i dashboardów 

Następnie, gdy już udało nam się skonfigurować Google Tag Manager i podłączyć go do sklepu, przeszliśmy do odpowiedniego prezentowania danych. 

Stworzyliśmy dashboard dla zarządu, gdzie co miesiąc powinny być wprowadzane dane. Tego rodzaju narzędzie ułatwia podejmowanie decyzji biznesowych i marketingowych. 

Pomagają również raporty niestandardowe bezpośrednio w GA4. 

 1. Szkolenie dedykowane z obsługi Google Analytics 4 + nagranie wideo 

Koniec wdrożenia to również konieczność przeszkolenia osób, które będą odpowiedzialne za wsparcie w analizie. Przedstawiliśmy więc podczas szkolenia najważniejsze z punktu widzenia sklepów internetowych metryki i miejsca, w których się znajdują. Zwróciliśmy uwagę na miejsca dedykowane kampaniom e-commerce. 

Uzupełniliśmy tę wiedzę o wprowadzenie do linkowania UTM i monitorowania z wykorzystaniem tego narzędzia kampanii. 

Nagraliśmy wideo z nagranym procesem analitycznym i przesłaliśmy w taki sposób, aby wiedza nie uciekła i każdy mógł sobie ją odświeżyć w dowolnym momencie. 

 1. Powtórzenie procesu dla każdego sklepu internetowego marki 

Ostatnim etapem było powtórzenie procesu dla każdego sklepu marki Decor System w taki sposób, aby jakość danych się poprawiła. 

Efekt – Skuteczna analityka i podejmowanie decyzji z uwzględnieniem danych 

Możliwość przewidywania trendów – GA4 pozwala przewidywać trendy i tworzyć predykcje dotyczące przyszłości na podstawie danych skompletowanych w przeszłości. Dzięki temu jesteśmy w stanie zauważyć rzeczy, które podczas ręcznej analizy sklepy internetowego mogły nam umknąć. 

Lepsze wskaźniki zaangażowania – Przy mierzeniu zaangażowania w Google Analytics 4 mamy tzw. sesje z zaangażowaniem i jest to znacznie lepszy wskaźnik niż współczynnik odrzuceń w Google Analytics Universal. To Ty określasz, po jakim czasie sesja będzie czytana jako ta z zaangażowaniem. 

Analityka do potrzeb biznesu – Dostosowaliśmy widoki w eksploracji dokładnie do tego, jakie dane marka uznała za przydatne dla swojego biznesu w pierwszych wywiadach. Dzięki temu mogliśmy zagregować dobrej jakości dane w jednym miejscu bez konieczności ich szukania. 

Sami natomiast nieustannie wspieramy markę we wdrożeniach kolejnych analitycznych nowości. Google Analytics 4 to narzędzie, które jest ciągle aktualizowane. Potrzeba czasu, by poznawać kolejne opcje i stopniowo je implementować. 

Porozmawiajmy o Twoim wyzwaniu

Rozwijaj firmę z nami

Email

hello@sociends.pl

Agencja Sociends