Rekrutacja w branży produkcyjnej w wielu firmach wydaje się co najmniej trudna. Najczęściej skuteczne jej przeprowadzenie wymaga ścisłej współpracy pomiędzy działem kadr, marketingu, a także kierownictwem firmy. Odpowiednio zaplanowany przepływ informacji, inicjatywa...